Humane wetenschappen 3de graad

Voor wie?

 • je hebt een studierichting gevolgd in de tweede graad aso
 • je hebt belangstelling voor cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen

 

Wat leer je?

 

 • cultuurwetenschappen
  • hoe functioneert het individu in de samenleving
  • welke rol speelt organisatie in de samenleving
  • beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie
  • opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen
  • verschillende mens- en wereldbeelden
  • de relatie tussen cultuur en wetenschap
  • de relatie tussen techniek en samenleving
  • kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving
  • de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van normen en waarden
 • gedragswetenschappen
  • studie van de verschillende organisatievormen waartoe het individu behoort
  • factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maakt en beïnvloedt
  • de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen
  • samenhang tussen en onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving
  • het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met de lichamelijkheid
  • de wijze waarop waarden en normen overgedragen worden in sociale gemeenschappen
 • moderne talen
  • zie algemene kenmerken aso
  • 1 uur Duits per week
 • opties keuzevak 5de jaar:
  • Spaans (5de en 6de jaar)
  • aanvullende wiskunde (5de en 6de jaar)
  • Duits (5de en 6de jaar)
  • wereldliteratuur & creatief schrijven
  • informatica
  • economische topics
 • opties keuzevak 6de jaar:
  • filmwetenschappen
  • Europese cultuur
  • aanvullende wiskunde
  • minionderneming

 

Lessentabellen 3e graad

 

 

HW

LM

LE

LI

EM

EW

ME

WW

5/6 °j

5/6 °j

5/6 °j

5/6 °j

5/6 °j

5/6 °j

5/6 °j

5/6°j

Aardrijkskunde

1

1

1/2

1

1

1

1/2

1/2

Biologie

0

0

2/1

1

0

1

2/1

2/1

Chemie

0

0

2

2

0

1

2

2

Duits

1

2/3

0

0

2/3

0

2/3

0

Economie

0

0

0

0

4/5

4/5

0

0

Engels

2

3

2

2

3

2

3

2

Esthetica

1

1

0

0

1/0

1/0

0

1

Frans

3

4/3

3

3

4/3

3

4/3

3

Fysica

0

0

2

1

0

1

2

3

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

Cultuurwetenschappen

3

0

0

0

0

0

0

0

Gedragswetenschappen

3

0

0

0

0

0

0

0

Mondiale vorming

0/1

0

0

0

0

0

0

0

Plastische opvoeding

1/0

0

0

0

0

0

0

0

Latijn

0

4

4

4

0

0

0

0

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

Natuurwetenschappen

2

2

0

0

2

0

0

0

Wiskunde

3

3

4

6

3

6

4

6

Keuzevak

2

2

2

2

2

2

2

2

TOTALEN

32

32

32

32

32

32

32

32

 

     HW = Humane wetenschappen

     LM = Latijn-moderne talen

     LE = Latijn-wetenschappen

     LI = Latijn-wiskunde

     EM = Economie-moderne talen

     EW = Economie-wiskunde

     ME = Moderne talen-wetenschappen

     WW = Wetenschappen-wiskunde