Latijn wetenschappen 3de graad

Voor wie?

 • Je hebt de studierichting Latijn gevolgd in de tweede graad ASO.
 • Je hebt belangstelling voor Latijn en wetenschappen.

 

Wat leer je?

 • Latijn
  • Analyse van Latijnse poëtische, historische, retorische en juridische teksten.
  • Romeinse beschaving als één van de pijlers van de westerse wereld.
  • Respect opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen.
  • Historisch inzicht.

 • Wetenschappen
  • Vakken biologie, chemie en fysica.
  • 4 lesuren wiskunde per week.
  • Verzamelen van feitenmateriaal via waarnemingen in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal,
   opzoeken gegevens in tabellenboeken en andere naslagwerken.
  • Kritisch analyseren en evalueren van feitenmateriaal.
 • opties keuzevak 5de jaar
  • Duits (5de en 6de jaar)
  • Spaans (5de en 6de jaar)
  • economische topics
  • informatica
  • psychologie
  • wereldliteratuur & creatief schrijven

 • opties keuzevak 6de jaar
  • Duits (5de en 6de jaar)
  • Spaans (5de en 6de jaar)
  • AKCI
  • Europese cultuur
  • Mini-onderneming
  • filosofie
  • STEM

Lessentabellen 3e graad

 

 

 

 

LM

LE

LI

Latijn - 
Moderne talen

Latijn - Wetenschappen

Latijn -
Wiskunde

5/6 °j

5/6 °j

5/6 °j

Aardrijkskunde

1

1/2

1

Biologie

-

2/1

1

Chemie

-

2

2

Duits

2/3

-

-

Engels

3

2

2

Esthetica

1

-

-

Frans

4/3

3

3

Fysica

-

2

1

Geschiedenis

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

Latijn

4

4

4

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

Nederlands

4

4

4

Natuurwetenschappen

2

-

-

Wiskunde

3

4

6

Keuzevak

2

2

2

TOTALEN

32

32

32