Humane wetenschappen 3de graad

Voor wie?

 • Je hebt een studierichting gevolgd in de tweede graad aso. Bij voorkeur Humane Wetenschappen.
 • Zij-instromers in de 3de graad krijgen een instapbundel te verwerken om achterstand bij te werken. Er volgt een intakegesprek dat peilt naar interesse en aanbevelingen geeft indien we tekorten vaststellen. 
 • Je legt in de 3de graad de basis om verder te studeren op hoger en/of universitair onderwijs. Je zal goed voorbereid worden op voortgezet onderwijs in heel wat menswetenschappelijke richtingen zoals: rechten, geschiedenis, psychologie, opvoedkunde, politieke en sociale richtingen, filosofie, maatschappelijk werk, opvoeder, marketing, dieetkunde, verpleegkunde, uniformberoepen,...  

Wat leer je?

 • Je maakt complexere, wetenschappelijke analyses in het humaan wetenschappelijk domein. Je bouwt verder op je kennis en vaardigheden van de 2de graad. 
 • Er wordt sterk geïnvesteerd in onderzoeksvaardigheden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. Je ontwikkelt een kritische ingesteldheid die je toepast in je syntheses. 
 • Je slaagt erin vanuit de vakken Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen onderbouwde opinies te formuleren. Je toetst deze opinies af aan geldende wetenschappelijke theorie. 
 • In Gedragswetenschappen verken je o.a. het nature-nuture debat, de evolutie in brein onderzoek, sociale identiteit & psychische stoornissen. 
 • Je ontdekt en verkent de samenhang tussen verschillende factoren in de samenleving. 
 • moderne talen
  • 1 uur Duits per week

 • opties keuzevak 5de jaar:
  • Spaans (5de en 6de jaar)
  • aanvullende wiskunde (5de en 6de jaar)
  • Duits (5de en 6de jaar)
  • wereldliteratuur & creatief schrijven
  • informatica
  • economische topics
 • opties keuzevak 6de jaar:
  • Spaans (5de en 6de jaar)
  • Duits (5de en 6de jaar)
  • AKCI
  • Europese cultuur
  • aanvullende wiskunde(5de en 6de jaar)
  • minionderneming

 

Lessentabellen 3e graad

 

 

Humane Wetenschappen

5/6 °j

Aardrijkskunde

1

Duits

1

Engels

2

Esthetica

1

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Cultuurwetenschappen

3

Gedragswetenschappen

3

Mondiale vorming

0/1

Plastische opvoeding

1/0

Lichamelijke Opvoeding

2

Nederlands

4

Natuurwetenschappen

2

Wiskunde

3

Keuzevak

2

TOTAAL

32

 

     HW = Humane wetenschappen