Economie moderne talen 3de graad

Voor wie?

 • je hebt bij voorkeur economie gevolgd in de tweede graad aso
 • je hebt belangstelling voor economie en taal

 

Wat leer je?

 

 • economie abstract benaderen
  • algemeen: studie van de menselijke relaties in een land en tussen de landen onderling
  • deelvak bedrijfswetenschappen: problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsleven
   • productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid … 
   • boekhouding is een ondersteunend onderdeel
  • deelvak recht
   • juridische wetmatigheden binnen de samenleving 
    • burgerlijk (relaties binnen de familie en met andere burgers) 
    • fiscaal recht (belastingen)
    • sociaal recht (relaties tot de overheid)
 • moderne talen
  • ontwikkeling van communicatieve vaardigheden 
  • reflectie op taal
  • kennismaking met anderstalige culturen
  • extra uren Frans en Engels
  • Duits (2u per week in het 5de jaar, 3u per week in het 6de jaar)
 • opties keuzevak 5de jaar
  • Spaans (5de en 6de jaar)
  • aanvullende wiskunde (5de en 6de jaar)
  • wereldliteratuur & creatief schrijven
  • informatica
  • psychologie
 • opties keuzevak 6de jaar
  • filmwetenschappen
  • Europese cultuur
  • minionderneming
  • aanvullende wiskunde

 

Lessentabellen 3e graad

 

 

HW

LM

LE

LI

EM

EW

ME

WW

5/6 °j

5/6 °j

5/6 °j

5/6 °j

5/6 °j

5/6 °j

5/6 °j

5/6°j

Aardrijkskunde

1

1

1/2

1

1

1

1/2

1/2

Biologie

0

0

2/1

1

0

1

2/1

2/1

Chemie

0

0

2

2

0

1

2

2

Duits

1

2/3

0

0

2/3

0

2/3

0

Economie

0

0

0

0

4/5

4/5

0

0

Engels

2

3

2

2

3

2

3

2

Esthetica

1

1

0

0

1/0

1/0

0

1

Frans

3

4/3

3

3

4/3

3

4/3

3

Fysica

0

0

2

1

0

1

2

3

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

Cultuurwetenschappen

3

0

0

0

0

0

0

0

Gedragswetenschappen

3

0

0

0

0

0

0

0

Mondiale vorming

0/1

0

0

0

0

0

0

0

Plastische opvoeding

1/0

0

0

0

0

0

0

0

Latijn

0

4

4

4

0

0

0

0

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

Natuurwetenschappen

2

2

0

0

2

0

0

0

Wiskunde

3

3

4

6

3

6

4

6

Keuzevak

2

2

2

2

2

2

2

2

TOTALEN

32

32

32

32

32

32

32

32

 

     HW = Humane wetenschappen

     LM = Latijn-moderne talen

     LE = Latijn-wetenschappen

     LI = Latijn-wiskunde

     EM = Economie-moderne talen

     EW = Economie-wiskunde

     ME = Moderne talen-wetenschappen

     WW = Wetenschappen-wiskunde