Schoolraad

In de schoolraad van Prizma Campus College zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap. In onze school hebben ook de voorzitters van de leerlingenraad een zitje in de schoolraad. We vergaderen drie keer per jaar.