PIT

Een school is pas een school als leerlingen zich als mens en als persoon op een open, zinvolle en waardevolle manier kunnen ontwikkelen. De school is geen voorbereiding op het leven, ze is het leven zelf. Door het aanbieden van zinvolle activiteiten die leerlingen doen vertragen en verdiepen, geven we hen de kans om even uit de ratrace te stappen en het vluchtige te verlaten. Vanuit onze christelijke traditie zorgen we voor vieringen, rustmomenten, themadagen en bezinningsdagen. Een vijftal pitstops (wat babbelen, een (eco)hapje, een streepje muziek en fijne sfeer) kruiden ons pitwerkjaar.

De activiteiten van de werkgroep PIT (Pastoraal in het College) vormen het oefenterrein waar de leerlingen hun eigen identiteit in alle veiligheid mogen ontwikkelen los van prestatiedruk of te strakke maatschappelijke of economische verwachtingspatronen. Kortom, een plaats op school waar ze even zichzelf mogen zijn. Toch hopen we hiermee leerlingen indirect als warme, kritische en betrokken mensen, maar ook als weerbare en veerkrachtige jongeren hun plaats in de samenleving te laten vinden en vormen.

Onze Living-room ( helemaal boven in gebouw A)  is een realisatie dat tot stand kwam door de werkgroep PIT. Het is een unieke, inspirerende, ‘andere’ ruimte. Een fijne ontmoetingsplaats voor leerlingen, leerkrachten, ouders en directe omgeving. Deze ruimte is constant in beweging.