Onze troeven

KWALITEIT

MAG HET IETS MEER ZIJN?

Kwaliteitsvol onderwijs betekent voor ons algemeen secundair onderwijs (aso) aanbieden op niveau. Dit houdt in de eerste plaats in dat we borg staan voor hoogstaand talenonderwijs voor elke leerling, ongeacht de studierichting. Maar er is meer.

In de tweede graad geven leerlingen die kiezen voor humane wetenschappen een eigenzinnige tint aan hun aso-opleiding met gedrags –en cultuurwetenschappen. Latinisten combineren hun interesse voor de boeiende Romeinse wereld met een keuze tussen leerweg 4 of 5 in wiskunde. Wetenschappers gaan voor wetenschappen en 5 uur wiskunde in hun opleiding. De leerlingen die economie volgen (ook hier keuze tussen leerweg 4 of leerweg 5 in wiskunde) leggen de basis voor een toekomst in een ondernemende maatschappij.

We durven nog een stap verder gaan in de profilering van onze richtingen. We kiezen bewust voor een extra uur fysica in de richting wetenschappen - wiskunde en een uur chemie in Latijn-wiskunde in de derde graad. In onze talenrichtingen Latijn-moderne talen, economie-talen en moderne talen- wiskunde opteren we voor een extra uur Duits.

MODERNE CAMPUS

Prizma campus College slaagt erin traditie en vernieuwing te verenigen. Ons historisch centraal gebouw wordt in ere gehouden. De andere gebouwen zijn volledig gerenoveerd en aangepast aan de moderne noden. Alle lokalen zijn optimaal verwarmd en geventileerd en de volledige Collegecampus heeft een draadloos netwerk. We blijven verder inzetten op state of the art ICT-technologie. In het open leercentrum (OLC) kunnen leerlingen afspreken en onder toezicht werken aan groepstaken of pc-opdrachten. Ze schrijven in per mail.

De vernieuwing van het schoolrestaurant in 2012 past binnen de filosofie om kwalitatieve en gevarieerde voeding aan te bieden. In een gezellige ruimte rustig eten en leerlingen op een respectvolle manier bewust maken van een gezonde levensstijl is ons doel.

UNIEK AANBOD KEUZEVAKKEN

Voor de leerlingen van de Collegecampus is kiezen niet verliezen, wel integendeel. Onze leerlingen van de derde graad kunnen 2 uur per week hun lessenpakket zelf invullen met een keuzevak. We vinden het daarbij belangrijk dat in dit aanbod alle vakgebieden vertegenwoordigd zijn, maar vooral dat onze leerlingen uitgedaagd worden om op een originele en boeiende manier hun kennis te verbreden.

Spaans, Duits, acht uur wiskunde (6 uur aangevuld met 2 uur in het keuzevak) of aanvullende wiskunde worden voor een periode van twee jaar gekozen. Met het keuzevak aanvullende wiskunde willen we leerlingen die nu een opleiding van 3 uur wiskunde per week volgen, extra ondersteuning bieden voor analyse en statistiek met het oog op hoger onderwijs.
Alle andere vakken kunnen per schooljaar gekozen worden. In het vijfde jaar kan er nog gekozen worden voor wereldliteratuur & creatief schrijven (voor taalliefhebbers),voor informatica (voor computerspecialisten), psychologie, economische topics en STEM.

Voor ondernemende zesdes is er de mini-onderneming en voor cultuurdragers is er Europese cultuur.  STEM in het zesde jaar is een uitdaging voor wie geïnteresseerd is in toegepaste wetenschappen en/of ingenieursstudies. Het vak AKCI  (Artistieke Kunstzinnige en Creatieve Invulling) behoort tot het opleidingsonderdeel mens-wetenschappelijke vorming. Filosofie stelt diepgaande vragen over van alles en nog wat. Daarom zal je in bijna elke universitaire opleiding ook filosofie tegenkomen. Wie de cursus volgt, heeft dan ook al een stapje voor. Maar de cursus wil je vooral goed leren nadenken voor de rest van je leven. Filosofie is een opleidingsonderdeel van menswetenschappelijke vorming.

BREDE VORMING

Ruimdenkendheid is bij ons geen modewoord. Leerkrachten organiseren om de twee jaar een multimediaal spektakel of toneel met leerlingen. Naast wat door enthousiaste leerkrachten aangeboden wordt, gaan we graag in op wat op ons afkomt. De actualiteit bepaalt wat we onze leerlingen aanbieden. Stads –en museumbezoeken met aandacht voor kunst en cultuur zijn een evidentie.

Internationale klasreizen, een bewuste keuze om met de volledige klas een stad als Londen en Parijs beter te leren kennen, een uitwisseling met Visé in Wallonië verruimt onze blik en talenkennis. Een sterke cultuurreis naar Rome of Turkije tijdens de paasvakantie en een toffe sportieve skireis in de krokusvakantie zorgen ervoor dat er voor elk wat wils is.

 

Leerlingen zijn ook bereid zich in te zetten voor sociale projecten. Dit blijkt uit het grote engagement van leerlingen en ouders voor de inleefreis naar Taroudant (Marokko) met de Bouworde. Succesrijke deelnames aan olympiades en wedstrijden dagen onze leerlingen uit om theorie om te zetten in praktijk en te tonen wat ze kunnen.

Oud-leerlingen blijven heel belangrijk en zijn de beste PR voor onze school. Fijn dat we op hen kunnen rekenen op de infoavond voor de zesdejaars. Wij organiseren op onze beurt voor hen een ‘terugkomavond’ waar we in een aangename sfeer herinneringen ophalen en vrienden van weleer terug zien.