reglement

Leerlingen hebben rechten, maar ook plichten.

Wat we van de leerlingen of van de ouders verwachten, staat klaar en duidelijk in ons schoolreglement.

 

 

Hier vindt u het schoolreglement 2019-2020

 

 

Hier vindt u de kostenraming 2019-2020