Opvoedingsproject

In de Prizma school Campus College willen wij talent laten groeien door kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden binnen een warme schoolcultuur!

Hier groeit talent ... door kennis en opvoeding!

Wij willen leerlingen zo totaal mogelijk vormen 
zodat ze kunnen uitgroeien tot volwassenen 
die straks verantwoordelijkheid durven en kunnen opnemen.

We geloven - vanuit een christelijk mensbeeld - dat wij onze leerlingen 
niet alleen moeten leren om hun talenten te ontwikkelen 
maar zeker ook om ten dienste van de gemeenschap te staan. 

Hier groeit talent ... door een warme schoolcultuur!

We willen onze leerlingen graag naar school laten komen 
en de school laten ervaren als een leer- en leefplek waar het goed samen-leven is, 
in respect en verdraagzaamheid voor ieders eigenheid zowel maatschappelijk, cultureel als religieus.

We willen een een warme, hartelijke sfeer op school creëren 
waardoor er vriendschap en verbondenheid groeit tussen 
alle betrokkenen van het schoolleven. 
Kwaliteitsvol onderwijs vraagt inzet en competentie. 
We bieden hierbij de nodige ondersteuning.

Hier groeit talent ... door een samen gedragen verantwoordelijkheid!

Wij kiezen voor optimisme, mondigheid en samenwerking; 
vaardigheden waarmee jonge mensen 
de dag van vandaag dynamisch en kritisch in het leven leren staan.

 

Kwaliteit in kennis

 • Aandacht voor de vakwerkgroepen en professionalisering
 • Heel sterk leerlingbetrokken onderwijs , de leerling wordt van heel nabij gevolgd en begeleid
 • Sterk oriëntatiebeleid
 • Eigentijdse infrastructuur ten dienste van de leerlingen
 • Moderne didactische middelen

Kwaliteit in opvoeding

 • Participatieorganen stimuleren de mondigheid en zelfredzaamheid
 • Leerlingen krijgen heel wat vrijheid om zelfstandig dingen te organiseren
 • Leerlingen moeten op heel wat terreinen zelf keuzes leren maken
 • Culturele uitstappen en reizen bevorderen openheid en respect voor andere culturen, godsdiensten, levensbeschouwingen…
 • Solidariteitsacties

Warme schoolcultuur

 • Directieteam, leerkrachten en opvoeders staan dicht bij de leerlingen en spelen kort op de bal
 • Sportieve activiteiten bevorderen en stimuleren het groeps- en klasgevoel
 • Veel aandacht voor een moderne, mooie aankleding van gebouwen en klaslokalen om een warme, gezellige sfeer te scheppen doorheen de school

In heel wat activiteiten, binnen en buiten de klas wordt aandacht gegeven aan het “samen school maken” als een samen gedragen project door leerlingen, leerkrachten, directieteam en ouders