leerlingenraad

Iedere klas heeft in die raad een vertegenwoordiger en deze wordt jaarlijks verkozen. De leerlingenraad behandelt alle onderwerpen die de school aanbelangen en heeft ook drie vertegenwoordigers in de schoolraad.

Er is regelmatig contact tussen leerlingenraad en directie, waardoor ideeën, opmerkingen en initiatieven in alle openheid besproken kunnen worden.

Daarnaast organiseert de leerlingenraad tal van activiteiten die erg gesmaakt worden door leerlingen en leerkrachten: het galabal, de Valentijnsactie, dag van de leerkracht, …

 

Een aanrader voor geëngageerde leerlingen!