Studiekeuzebegeleiding

Bij de overgang van de tweede naar de derde graad en de overstap naar het hoger onderwijs werken we procesmatig om te informeren over de te maken keuzes. Dit doen we aan de hand van infoavonden, infobrochures, gesprekken met de titularis, vakleerkrachten enz. We maken tijd voor overleg tijdens de klassenraden om een gericht advies te kunnen geven. Dit blijft echter altijd een advies.

Het hoofddoel is meer kansen bieden op een geslaagde schoolloopbaan. We willen leerlingen leren hun eigen talenten inschatten en hen begeleiden om samen de goede keuzes te maken.