Leerlingenbegeleiding

We willen met z’n allen – leerkrachten, opvoeders, leerlingbegeleiders, coördinatoren en directeur – werken aan een sterk zorgbeleid. Ons zorgbeleid richt zich op drie belangrijke pijlers: zorgbegeleiding, studiebegeleiding en studiekeuzebegeleiding .

Zorg in het college: je staat er niet alleen voor!

 

Als eerste zijn er jouw vakleerkrachten die elke dag samenwerken met jou. Ze zorgen voor een open en vertrouwensvol klimaat. Met positieve aandacht voor wat goed gaat, voldoende formele en informele contacten met jou en je ouders. In deze sfeer kan iedereen gemakkelijk problemen vaststellen. De titularis speelt een cruciale rol in dit verhaal. Ook de opvoeders en het huispersoneel leven samen met de leerlingen. Ze zijn gemakkelijk aanspreekbaar en doen de nodige interventies.

Elke week komt het zorgteam samen. Zij bespreken en helpen de leerlingen waarover de vakcollega’s zich wat zorgen maken. Ook vragen van ouders worden in het zorgteam besproken. Leerlingen vinden zelf gemakkelijk de weg naar het lokaal van de leerlingbegeleiders nl O2. Daar vind je altijd dat beetje zuurstof dat je kan gebruiken als het wat moeilijk gaat of misschien heb je gewoon een luisterend oor nodig. Ook bij het CLB kan je terecht voor studieproblemen, vragen ivm je studiekeuze, gezondheidsproblemen of persoonlijke problemen. Je wordt geholpen door een team van specialisten, die gebonden zijn door beroepsgeheim. Je kan contact opnemen via het zorgteam of rechtstreeks op volgend adres, Meensestraat 171, 8870 Izegem. Misschien kan je bellen 051/301361 of mailen naar mevr. C. Bostyn, de medewerker verbonden aan onze school. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Herstelgerichte school

Sedert schooljaar 2016-2017 willen we een herstelgerichte school worden. We volgen met een derde van het leerkrachtenteam deze opleiding. Herstelrecht in het onderwijs vertrekt vanuit een totaal andere visie op leren en omgaan met leerlingen. Het gaat eerder over een relatiebeleid dan een gedragsbeleid. We geloven dat deze manier van werken een grote meerwaarde kan beteken voor onze school. Niet dat er geen regels en afspraken meer zijn, maar dat we mogen rekenen op de verantwoordelijkheid van onze leerlingen.

Een grote stap in de richting van een herstelgericht beleid is een verandering in het denkpatroon over grensoverschrijdend of asociaal gedrag: Als leerlingen niet voldoen aan de gedragsverwachtingen op school wordt dit niet gezien als “fouten” of “problemen” maar wel als “een tekort aan vaardigheden”. De herstelgerichte vragen geeft de leerlingen dan tijd en ruimte  om na te denken, om aan deze vaardigheden te werken, inzicht in de effecten van hun gedrag te verwerven, verantwoordelijkheid te nemen en de schade te herstellen.


We vinden het belangrijk om als team een brede basiszorg aan te bieden aan al onze leerlingen, maar voor een aantal leerlingen gaan we nog een stapje verder. Voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, dysfasie, autisme, DCD, specifieke noden dus, voorzien we REDICODI-maatregelen. Er wordt in samenspraak met jou,  je ouders, de klassenraad, de leerlingenbegeleider en eventueel het CLB een begeleidingsplan opgesteld en proberen we jou zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens de lessen of proefwerken (zorgklas).