Infoavond: vrijdag 17 mei 2019 van 17.30 tot 20.30

 

De boekenlijsten voor het schooljaar 2020-2021 vind je via de link hieronder.

Je hoeft die niet af te drukken. De lijst zal klaarliggen op de boekenverkoop.

Boekenlijst

In de derde graad kies je een keuzevak van 2 lesuren per week.

Dit zijn de keuzevakken die we aanbieden:

Graadvakken (bij voorkeur voor 2 jaar):

 • Spaans
 • Duits
 • Wiskunde 8 uur (6 uur aangevuld met 2 uur keuzevak; originele 8 uurs cursus wiskunde in aparte klasgroep)
 • Aanvullende wiskunde (optie voor leerlingen uit een richting met 3 uur wiskunde per week)

5de jaar:

 • Wereldliteratuur en creatief schrijven
 • Informatica
 • Economische topics
 • Psychologie
 • STEM (Science, technology, engineering en mathematics)

6de jaar:

 • AKCI! (artistieke, kunstzinninge en creatieve kunstinvulling)
 • STEM (Science, technology, engineering en mathematics)
 • Europese cultuur
 • Mini-onderneming

We geven onze leerlingen de kans om via een rijk cultureel aanbod hun eigen land en de wereld te ontdekken. Onze leerlingen kunnen op vrijwillige basis mee naar Canterbury, Rome, Polen (Auschwitz),  op skireis in Oostenrijk of op inleefreis met Bouworde.

Rijsel voor onze vierdes als taalbad is ‘superbe’! De Latinisten van de derde graad trekken naar Trier. De leerlingen die talen volgen in de derde graad gaan naar Keulen om hun Duitse taal in praktijk te gebruiken. Viel Spass!

Amsterdam voor de vierdes, Parijs voor de vijfdes en Londen voor de zesdes gaat door tijdens de lesuren. We maken er graag drie lesdagen voor vrij omdat we vinden dat iedereen deze steden moet gezien hebben, om er hopelijk later met veel goesting nog eens terug te keren.

Een school is pas een school als leerlingen zich als mens en als persoon op een open, zinvolle en waardevolle manier kunnen ontwikkelen. De school is geen voorbereiding op het leven, ze is het leven zelf. Door het aanbieden van zinvolle activiteiten die leerlingen doen vertragen en verdiepen, geven we hen de kans om even uit de ratrace te stappen en het vluchtige te verlaten. Vanuit onze christelijke traditie zorgen we voor vieringen, rustmomenten, themadagen en bezinningsdagen. Een vijftal pitstops (wat babbelen, een (eco)hapje, een streepje muziek en fijne sfeer) kruiden ons pitwerkjaar.

De activiteiten van de werkgroep PIT (Pastoraal in het College) vormen het oefenterrein waar de leerlingen hun eigen identiteit in alle veiligheid mogen ontwikkelen los van prestatiedruk of te strakke maatschappelijke of economische verwachtingspatronen. Kortom, een plaats op school waar ze even zichzelf mogen zijn. Toch hopen we hiermee leerlingen indirect als warme, kritische en betrokken mensen, maar ook als weerbare en veerkrachtige jongeren hun plaats in de samenleving te laten vinden en vormen.

Onze Living-room ( helemaal boven in gebouw A)  is een realisatie dat tot stand kwam door de werkgroep PIT. Het is een unieke, inspirerende, ‘andere’ ruimte. Een fijne ontmoetingsplaats voor leerlingen, leerkrachten, ouders en directe omgeving. Deze ruimte is constant in beweging.

Directieteam:

Directeur: Ann Manhaeve

Coördinatoren: Karen Broeckaert en Gudrun Dewaele

Leerkrachtenteam:

 

Geheel terecht krijgt de opleidingsvorm STEM de laatste jaren heel wat media-aandacht.

 De opleiding STEM (“Science Techonolgy Engineering Mathematics”) is immers een opleidingsvorm waar veel aandacht geschonken wordt aan het ontwikkelen van 21 -eeuwse vaardigheden zoals: het zo zelfstandig mogelijk problemen leren formuleren, analyseren en oplossen, het doeltreffend informatie opzoeken, het experimenteren en daaruit de gepaste conclusies trekken, het in groep leren samenwerken, het gebruiken en ontwikkelen van technologie, het leren werken met moderne hulpmiddelen, het gemaakte ontwerp kunnen presenteren, verdedigen, evalueren en bijsturen…

Het ontwerpen van een product (= “engineering”) is meestal een complex gegeven. In veel gevallen omvat STEM naast de ontwerpvaardigheden de nodige kennis en integratie van de vakken wiskunde (= “mathematics”), wetenschappen (= “science”) en technologie (= “technology”). Daarnaast wordt voor innovatieve toepassingen ook heel dikwijls een beroep gedaan op het creatieve. In dit geval spreken we van STEAM, waarbij de letter A in het woord verwijst naar “Art”.

 

In Prizma Campus College wordt vanaf het schooljaar 2018-2019 STEM (2 uur per week) in de tweede graad wetenschappen aangeboden.

Door projectmatig te werk te gaan, merken de leerlingen dat wetenschappen niet enkel als apart vak kunnen bekeken worden, maar dat ze ook deel kunnen uitmaken van een groter geheel. Op deze manier wordt ook duidelijk hoe de geziene leerstof toegepast wordt in dagelijks onderzoek.

We hebben ervoor gekozen om de verschillende wetenschappen (Fysica, chemie, biologie en sport, aardrijkskunde, en wiskunde) aan bod te laten komen binnen verschillende projecten.

 Enkele voorbeelden van STEM- projecten die in de tweede graad aan bod zullen komen:

 • de telegraaf
 • het spijkerbed
 • aardbevingen en seismograaf
 • project kunststoffen
 • waterzuivering
 • sport en wetenschappen

 

Als aanvulling op het STEM-vak in de tweede graad wordt STEM aangeboden als keuzevak in de derde graad. In deze aanvulling gaat het erom de leerling verder kennis te laten maken met de wetenschap in de praktijk, via projectmatig werk. Deze keer wordt vooral nadruk gelegd op hoe de wetenschappen aansluiten bij latere beroepen, hoe ze aansluiten bij het later werkveld.

 Enkele voorbeelden van STEM- projecten in het keuzevak STEM in de derde graad:

 werken met een ooggestuurde interface

 • CSI Izegem: project rond DNA onderzoek
 • GISsen met Rock Werchter: project aardrijkskunde
 • rijden onder invloed en de gevolgen van overdreven snelheid
 • opmeten van de luchtkwaliteit; Call for clean air
 • elektriciteit in huis: hoe zit dat bij mij thuis?
 • 3-2-1 ready to launch
 • Bruggen bouwen: het wordt sterker
 • Escape room: get the hell out of here

De nadruk binnen de STEM uren ligt in Campus College op de toepassingen van wiskunde en wetenschappen binnen de aangeboden projecten.

In het geheel van de STEM- opleidingen binnen PRIZMA wordt erover gewaakt dat er een duidelijke leerlijn aanwezig is: de projecten gaan van relatief eenvoudig tot complex, van (sterk) begeleid naar zelfstandig, van algemeen naar gespecialiseerd.

 

Hieronder vinden jullie een uitgebreidere beschrijving van de projecten die aangeboden worden in Campus College.

 

Stem projecten 3de jaar.

Project 1: Aardbevingen

In de module 'aardbevingen'  bestuderen we aardbevingen en leren zo de bouw van de aarde kennen. Verder staan we stil bij hoe aardbevingen worden gemeten, hoe krachtig ze zijn en welke verwoestende effecten ze kunnen hebben. We onderzoeken ten slotte hoe aanpassingen in het ontwerp van gebouwen ze aardbevingsgevoeliger of net aardbevingsbestendiger maakt.

Volgende wetenschappelijke onderwerpen komen aan bod:

 • trillingen en hun eigenschappen,
 • bouw van de aarde,
 • bestaan en werking van de aardplaten,
 • grafieken aflezen,
 • werken met Excel,
 • programmeren van een microcontroller,
 • schaal van Richter en Mercalli,
 • exponentiële en logaritmische functies

 

Project 2: Spijkerbed

Na een korte inleiding over krachten, wordt meer specifiek de zwaartekracht behandeld.

Vervolgens wordt proefondervindelijk het verband tussen kracht en oppervlakte aangebracht.

De leerlingen bepalen hun oppervlakte in ruglig en hun zwaartekracht, dus de druk die zij op een spijkerbed zouden uitoefenen. Zij rekenen dit om naar een oppervlakte van 100 cm2, en bepalen zo welke massa zij op dat spijkerbed moeten plaatsen om dezelfde druk te bewerkstelligen.

Ze construeren 2 spijkerbedjes met een duidelijk verschillende spijkerdichtheid, en zoeken een manier om de indringing door de nagels waar te nemen.


Project 3: Telegraaf

In de module ‘de telegraaf’ onderzoeken we de verschillende vormen van energie.

 • De bungeejumper: de begrippen kinetische en potentiële energie worden hier toegepast.
 • Wat is licht? Hoe werkt een LED en hoe plaatsen we deze in een elektrische schakeling? De leerlingen ontwerpen een drukknop.
 • Hoe richten we het licht naar de plaats die we willen? (lenzen, periscoop, telescoop, …)
 • Wat is geluid?
 • Wat is magnetisme en elektromagnetisme? De leerlingen ontwerpen een elektromagneet en gaan ermee op onderzoek.
 • Hoe werkt een luidspreker? De leerlingen make een luidspreker met alledaags materiaal.
 • Wat is de relatie tussen een luidspreker en een eenvoudige motor? De leerlingen ontwerpen een eenvoudige elektromotor.
 • Hoe kunnen we het geluid versterken?
 • Hoe kunnen we licht en data sturen aan de hand van een Arduino? De leerlingen leggen de basis om te programmeren in Arduino.

 

De onderwerpen komen zowel theoretisch als praktisch aan bod en worden ondersteund door verschillende fysische proeven. Op het einde van het project zal de telegraaf in staat zijn om een ingetypte zin te vertalen in onze signaalcode en omgekeerd. ( HACKING STEM PROJECT )

 

 

Stem projecten 4de jaar.

Project 1: Lichaam & gezondheid

In dit project zal elke leerling zijn lichaam beter leren kennen. Aan de hand van een wetenschappelijke studie onderzoeken we de fysieke conditie. De leerlingen worden, met behulp van een hartslagmeter en bijhorende apps, uitgedaagd om de technologie te leren kennen, de wetenschap achter (top)sport te achterhalen.

Wat is de rusthartslag, maximale hartslag, en wat ben je hiermee als je aan sport wil doen? Wat doet ziekte of overtraining met de hartslag?

We berekenen de melkzuurdrempel aan de hand van een lactaattest en we testen op verschillende momenten het glucosegehalte in het bloed.

We meten verder nog de bloeddruk en het zuurstofpercentage in het bloed. Elke leerling zal ook zijn BMI en vetpercentage bepalen en evalueren. Aan de hand van enkele tests bepalen we ook nog het maximale leverbare vermogen van elke leerling.

Gezond en goed eten is niet alleen belangrijk voor professionele sportbeoefenaars. Ook als je niet intensief sport kan de juiste voeding je sportprestatie positief beïnvloeden. We bestuderen de nieuwe voedingsdriehoek en bekijken welke voeding en drank ideaal is om voor, tijdens en na de sport in te nemen. Als slot bekijken we het dagelijkse calorieverbruik en de calorieopname. Kan dit beter, en op welke manier?

 

Project 2: “Van data tot dia”

In dit project leren leerlingen grote hoeveelheden data verwerken via Microsoft Excel, dit representatief weer te geven in Word en een verstaanbare en geanimeerde presentatie in PowerPoint te maken waarin een stuk zelfgemaakt video verwerkt wordt.

Aangeleerde vaardigheden:

Excel:

 • Geneste formules,
 • voorwaardelijke opmaak,
 • draaitabellen
 • ...

 

Word:

 • Werken met afbeeldingen,
 • inhoudsopgaves,
 • voetnoten
 • ...

PowerPoint:

 • Tips rond presentatie,
 • werken met animaties,
 • verschillende soorten media integreren
 • ...

 

WeVideo:

 • Video- en geluidsbewerking

 


Project 3: Waterzuivering

De leerlingen gaan in dit project oppervlaktewater zuiveren.

De leerlingen starten met het onderzoeken waaruit ons drinkbaar water gemaakt wordt en leren hoe kostbaar leidingwater is. Aan de hand van een onderzoek bepalen ze hun eigen gemiddeld waterverbruik (leidingwater) per dag en moeten daarover reflecteren.

In module 2 onderzoeken ze hoe vervuild het oppervlaktewaterstaal is door het zuurstofverbruik te meten. Ze bepalen ook de pH-waarde en het nitraatgehalte van het staal.

                  

Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag om het vervuild oppervlaktewater te zuiveren. Dat gebeurt in 3 fasen. De eerste waterzuivering gebeurt door flocculatie en coagulatie.  Voor een tweede waterzuivering bouwen de leerlingen een eigen waterzuiveringsstation met o.a. actieve kool en ionenwisselaar.

Voor de laatste zuiveringsfase mogen de leerlingen kiezen tussen drie voorgestelde technieken met o.a. het gebruik van UV-licht.

                         

Om te controleren of hun zuivering gelukt is, gaan ze verschillende stalen van het ongezuiverd water (door een verdunningsreeks gemaakt) en hun gezuiverd water uitplaten op een agarbodem. Aan de hand van de gekweekte bacteriën kunnen ze controleren of ze goed gewerkt hebben.

Om dit project te ondersteunen bezoeken de leerlingen van het vierde jaar STEM, het waterzuiveringsstation in Harelbeke waar drinkbaar water geproduceerd wordt.

 

Stem projecten 5de jaar.(NIEUW)

Project1: Museumbeveiliging

Een bende dieven wil een waardevol kunstwerk stelen uit een museum in Rome, namelijk een Fabergé ei. Jullie als wetenschappers bedenken samen een oplossing om het museum te beveiligen tegen diefstallen. We gaan dieper in op een aantal elektronische componenten zoals de diode, LDR en luidspreker. Daarna bestuderen we de lens en laser. Deze laatste zal een belangrijk element zijn in onze oplossing. Tot slot berekenen we met behulp van wiskundige kennis van goniometrie en meetkunde waar we juist onze apparatuur in het museum zullen plaatsen.

 

Project2: Elektromagnetisch spectrum

In dit project onderzoeken de leerlingen elektromagnetische straling. Ze richten zich op de zichtbare, infrarood (IR) en ultraviolet (UV) bands binnen het spectrum van elektromagnetische straling. De leerlingen bouwen een eenvoudige spectrometer die de kleuren detecteert van zichtbare golflengten die worden uitgezonden door een verscheidenheid aan lichtbronnen. Hiermee gaan ze aan de slag om bvb de effectiviteit van verschillende zonnebrillen te meten bij het blokkeren van ultraviolet licht, of om relatieve hoeveelheden rood, groen en blauw licht in verschillende lichtbronnen te vergelijken.

 

Project 3: Wie niet sterk is moet slim zijn.

Middeleeuwse kathedralen, de piramides van Egypte, obelisken, … zijn allemaal bouwwerken die zijn opgericht zonder het gebruik van kranen, motoren of andere machines. Slimme maar eenvoudige machines en mankracht waren de enige middelen die bruikbaar waren. De werking van katrollen wordt op kleine schaal proefondervindelijk vastgesteld. We leren krachtverdelingen berekenen. Daarna proberen we zelf een hefsysteem te ontwerpen om met zo weinig mogelijk kracht een massa te tillen.

 

Overige projecten voor het 5e jaar zitten nog in de ontwikkelingsfase.

 

 

Stem projecten 6de jaar.

Hieronder volgt een opsomming van de projecten die in aanbieding zijn binnen het keuzevak STEM in het zesde jaar. Ieder jaar wordt een selectie genomen uit de projecten hieronder beschreven.

Project 1: De racemobiel

Je opdracht bestaat eruit om een wagen te ontwerpen (met alledaags materiaal) en te lanceren vanaf een lanceerplatform of hellend vlak. Het doel is om de wagen zo ver mogelijk, volgens een rechte lijn, te laten rijden. Dit zonder de wagen in beweging te brengen met je handen.

 

Project2: 3-2-1 ready to launch 

De schuine worp /angry birds voor gevorderden. Aan de hand van een lanceertoestel worden de parameters van een schuine worp onderzocht op twee verschillende manieren: analoge meting en digitale meting. Daarna worden de variabelen in een formule gegoten en geprogrammeerd in VBA (Excel programma). De finale test bestaat dan ook uit een live spelletje angry birds.

 

Project 3: Pneumatica

Een veel voorkomende toepassing in de industrie is pneumatica. De basis van deze technologie wordt aan de leerlingen aangeleerd. Daarnaast zullen we deze techniek ook in de praktijk gaan toepassen en schakelen via concrete problemen: pick and place, kleuren sorteren, volgordeschakeling, …

 

Project 4: Werken met een ooggestuurde interface

Sophie is een meisje die ALS heeft. Ze was vroeger heel sociaal, zat op facebook, sprak af met vriendinnen en schilderde prachtige schilderijen. Maar, nu kan ze haar ledematen niet meer gecontroleerd bewegen. Kan jij als ingenieur voor één dag zelf iets bedenken, ontwerpen en bouwen op Sophie te helpen? De leerlingen ontwerpen een faciliteit dat automatisch de oogbewegingen van Sophie uitleest, en deze doorgeeft aan de computer. Met deze technologie zal Sophie via haar ogen: een computermuis kunnen bewegen, haar rolstoel kunnen besturen, …

 

Project 5: Elektriciteit in huis: hoe zit dat bij mij thuis?

In dit onderdeel gaan de leerlingen een huisinstallatie tekenen waarin alle vormen van elektrische componenten in verwerkt worden. De leerlingen brengen de volledige elektriciteitsinstallatie van hun huis in kaart. Ze maken een plan en beschrijven hoe veilig het bij hen thuis is.

 

Project 6: Escape room: get the hell out of here

De leerlingen ontwerpen een wetenschappelijk onderrichte escape room in de oude kamertjes van het college internaat.

 

Project 7: Rube Goldberg machine

Is een complex apparaat dat een zeer eenvoudige opgave onnodig langzaam, indirect en omstandig uitvoert. Daarbij worden verschillende delen (bijvoorbeeld conservenblikken, kogels en bindtouw, enz.) zo opgebouwd, dat ze een kettingreactie geven die uiteindelijk helemaal aan het eind zijn doel bereikt. Maar de Rube Goldbergmachine heeft op zich altijd een zinvolle functie. Een bekende vorm van de Rube Goldbergmachine was Domino Day. Dit gebeurde in verschillende projecten met verschillende mechanieken volgens het principe van de Rube Goldbergmachine. De leerlingen bestuderen enkele voorbeelden via YouTube filmpjes om dan zelf aan het werk te gaan.

Project 8: CSI Izegem:

Na het personeelsfeest van Prizma campus college doet de poetsvrouw een akelige ontdekking: de directeur ligt dood naast haar bureau. Als een forensisch team gaan de stemmers aan de slag met het aangereikte bewijsmateriaal om de dader op te sporen. Ze leren allerhande technieken waarmee ze daarna praktisch aan de slag kunnen. Onder andere worden DNA-stalen genomen van verdachten en vergeleken met vreemde DNA-sporen op het lijk. Ze brengen verslag uit over hun bevindingen en ontmaskeren de dader.

 

Project 9: ELISA-kit:

De leerlingen krijgen elk hun eigen gesimuleerde „lichaamsvocht, één van hen is „besmet‟. Ze wisselen in verschillende stappen hun lichaamsvochten uit, waardoor de besmetting zich in de klas verspreidt. Wie uiteindelijk besmet is, wordt opgespoord met ELISA. Geen paniek, dit is een simulatie! Niemand wordt met een echt ziekteverwekker besmet.

 

Project 10: Help, ik bloed!:

In deze lessenreeks worden ons bloed en onze bloedsomloop nauwkeurig onder de loep genomen. Vanuit een wetenschappelijke aanpak komen gevarieerde facetten rond onze bloedsomloop aan bod in zowel theoretische als praktische sessies. Een deel van de praktische sessies kunnen we op school uitvoeren met uitleenmateriaal van de Kulak maar voor het echte onderzoek van het hart brengen we een bezoek aan de laboratoria van de Kulak zelf waar we o.a. de bloeddruk leren meten, de anatomie van een echt mensenhart bestuderen, een ECG nemen en interpreteren.

 

Verdere projecten in opbouw voor volgende jaren

 • De nanokracht microscoop (ontwerp en meting van model) (project van PONTON vzw)
 • De parachutist en de zandloper (onderzoek naar variabelen en fine tuning van
 • modellen) (project van PONTON vzw)
 • de drone (stem@school): ontwerp + realisatie
 • de robothand (hacking STEM): ontwerp + realisatie

                           

 

 

Leerlingen hebben rechten, maar ook plichten.

Wat we van de leerlingen of van de ouders verwachten, staat klaar en duidelijk in ons schoolreglement.

 

 

Hier vindt u het schoolreglement 2019-2020

 

 

Hier vindt u de kostenraming 2019-2020