Opvoedingsproject

In de Prizma school Campus College willen wij talent laten groeien door kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden binnen een warme schoolcultuur!

Hier groeit talent ... door kennis en opvoeding!

Wij willen leerlingen zo totaal mogelijk vormen 
zodat ze kunnen uitgroeien tot volwassenen 
die straks verantwoordelijkheid durven en kunnen opnemen.

We geloven - vanuit een christelijk mensbeeld - dat wij onze leerlingen 
niet alleen moeten leren om hun talenten te ontwikkelen 
maar zeker ook om ten dienste van de gemeenschap te staan. 

Hier groeit talent ... door een warme schoolcultuur!

We willen onze leerlingen graag naar school laten komen 
en de school laten ervaren als een leer- en leefplek waar het goed samen-leven is, 
in respect en verdraagzaamheid voor ieders eigenheid zowel maatschappelijk, cultureel als religieus.

We willen een een warme, hartelijke sfeer op school creëren 
waardoor er vriendschap en verbondenheid groeit tussen 
alle betrokkenen van het schoolleven. 
Kwaliteitsvol onderwijs vraagt inzet en competentie. 
We bieden hierbij de nodige ondersteuning.

Hier groeit talent ... door een samen gedragen verantwoordelijkheid!

Wij kiezen voor optimisme, mondigheid en samenwerking; 
vaardigheden waarmee jonge mensen 
de dag van vandaag dynamisch en kritisch in het leven leren staan.

 

Kwaliteit in kennis

Kwaliteit in opvoeding

Warme schoolcultuur

In heel wat activiteiten, binnen en buiten de klas wordt aandacht gegeven aan het “samen school maken” als een samen gedragen project door leerlingen, leerkrachten, directieteam en ouders